Återförsäljare

Körunda Hotell & Konferens                    Nynäshamn               08-520 390 30

Läkande Rum                                           Göteborg                   0739-64 72 94

Yasuragi Hasseludden                              Stockholm                 08-747 61 00