Hur kommer det sig att ett mönster på ett lakan kan påverka ditt välmående?

Du har säkert hört om att färger påverkar oss på olika sätt, att blått är lugnande, att orange aktiverar oss, att brunt och beige är bra när vi behöver stanna upp i oss själva.

Poise Pattern menar att det är så. Att mönster, färger och former kan påverka oss så pass mycket att de kan bidra till att du i olika grad kan balansera dig själv om du är medveten i dina val.

Mönstren på våra produkter kommer från en tusenårig kunskap om hur linjer och former påverkar och bygger. Denna gamla kunskap kallas “Sacred Geometry”, det är samma geometri som det mesta i naturen bär i sina former och i sin uppbyggnad. Ja, i all materia.

Många upplever att de mår bättre av att sova i våra lakan.

Under natten kan de balanserade formerna och färgerna lugna och återställa medan du sover. Är det en tillfällighet eller finns det något samband?

Sacred eller sakral betyder helig. När man bygger heliga platser, kyrkor och moskéer har man i alla tider tagit hänsyn till den sakrala geometrin. Grunden ligger i talet phi som inte skall blandas ihop med talet pi. Phi eller det gyllene snittet som det också kallas är talet 1,618. Detta har kommit att bli mycket populärt i vår samtid då det sägs vara svaret på perfekt skönhet och denna ratio använd inom all typ av design idag för att vi skall uppleva balans i de bilder vi tittar på.

Flera personer, bland annat den tyske filosofen och matematikern Adolf Zeising, har ansett sig finna det gyllene snittets proportioner i många av naturens former. Ett exempel ur naturen är den om solrosen: När solrosorna har slagit ut vänder de sig mot solen under dagen. När man tittar på blomkorgarna i den så ser man att de har spiraler i varsin riktning och antalet spiraler i ena riktningen är större. Antalet spiraler i respektive riktning är vanligen antingen 21 och 34, antingen 34 och 55 *. Förhållandet är exakt och är exakt ‘gyllene snittet’, cirka 1,6180. Motsvarande vinkel, den gyllene vinkeln, är 137,5 grader.

Åter till hur det kommer sig att vi tycker att vi mår bättre av att bara sitta på ett mönster som vi inte ser? Att bevisa detta har människor försökt med ända sedan ca 300 år före Kristus då Eukelides i sitt matematiska verk Elementa tog upp det gyllene snittet när han behandlar ämnet geometri. Många fortsatte efter honom.

På 1900-talets början forskades det också mycket på dessa samband som vi inte kan se.

Inom populärvetenskapen säger man något förenklat att det geometriska mönstret ger upphov till en resonans mellan de kvantfysiska små partiklarna och mönstret och bildar sk hologram.

Så fast vi inte kan se mönstret med våra fysiska ögon fullt ut så finns det där ändå och vi upplever detta. Vi upplever det med våra sinnen. Det påverkar oss subtilt utan att vi fullt ut kan notera det.

Carl Sagan var en vetenskapsman som var mycket stor på 80-talet med sin tv- serie Kosmos. Carl försökte bland annat beskriva skillnaderna mellan de olika dimensionerna så vi skulle kunna förstå hur den 4:e dimensionen den sk rums-tid dimensionen fungerar. Denna dimension kan vi inte se med våra ögon men den finns där och påverkar oss hela tiden. I en dator däremot kan vi komma lite längre.

Lägger man in alla mönster i ett dataprogram och drar linjerna så att vi kan se dem i 4.e dimensionen då ser man hur det skulle påverka mig om jag gick in och ställde mig i symbolen. Vi har ännu inte kommit dithän att vi har bra förklaringsmodeller till hur kvantpartiklar “dialogar/signalerar/pratar” med varandra och hur vår omvärld påverkar vår fysiska kropp.

Det är i de stora laboratorierna som ligger i framkant med den här sortens forskning, där svaren kommer att komma på våra frågor på sikt, t ex CERN utanför Geneve i Schweitz- CERN är det ledande laboratoriet i världen för högenergifysik och världens största laboratorium för forskning inom partikelfysik).

Vi på Poise Pattern har en önskan om att få svaren från de studier som pågår på olika håll i världen. Studier som ännu tydligare ska visa på varför våra mönster ger dig mer balans och välmående.

Vi får dagligen vittnesmål från nöjda kunder som stärker vår tro och vi vill att du också skall få uppleva denna gåva som det är att använda dessa mönstrade lakan och handdukar närmast din kropp.

Det vibrerar.

När jag tar fram mina mönster känner jag hur det vibrerar i mina händer och ut kommer perfekta vinklar och samklang i varje mönster. Där är verkligen en speciell energi när totala balanser uppstår.

Dessa mönster bildar en kokong av välmående för dig genom noga utvalda material, färger och geometriska mönster för att du skall uppleva mer balans.

Zeising, Adolf, Neue Lehre van den Proportionen des meschlischen Körpers, Leipzig, 1854

http://www.ystadsallehanda.se/new-articles/kul-matematik-i-tradgarden/

https://www.goldennumber.net/

https://www.youtube.com/watch?v=UnURElCzGc0 Cosmos – Carl Sagan – 4th Dimension