[columns]
[column]BETALNING
Betalning sker via Visa & Mastercard genom Bambora eller via PayPal.[/column]
[column]paypal   mastercard_logo-svg   visa_logo[/column]
[/columns]